2019 Kannada SongsNew Kannada Songs

Katha Sangama

Director: Jai Shankar A, Kiranraj K, Shashi Kumar P
Starring: Rishab Shetty, Raj B Shetty, Hariprriya, Yagna Shetty, Prakash Belawadi, Balaji Manohar.
Music: Dossmode, Vasu Dixit, Nobin Paul, Vasuki Vaibhav
Category: Kannada Songs
Label: Rishab Shetty Audio
Language: Kannada
Release Date: 2019

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button